Vi som arbetar på Ahlford

Björn Larsson

Advokat, delägare

E-mail: bl@karlstadahlford.se
Mobil: 070-64 64 280
Direkt: 054-19 53 57

Utbildning/examensår
Uppsala universitet, jur. kand. 1993

Inriktning/kompetensområden
Företagsöverlåtelser, associationsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, upphandling, tvistelösning

Yrkesbakgrund
Karlstads tingsrätt, tingsnotarie
Hamilton Advokatbyrå, advokat
Ahlford Advokatbyrå, advokat  

Eva Larsson

Advokat, delägare

E-mail: el@karlstadahlford.se
Mobil: 070-354 72 09
Direkt: 054-19 53 56

Utbildning/examensår
Uppsala universitet, jur. kand. 1991

Inriktning/kompetensområden
Företagsöverlåtelser, associationsrätt, avtalsrätt, fastighets- och miljörätt, tvistelösning

Yrkesbakgrund
Mariestads tingsrätt, tingsnotarie
Kammarrätten i Göteborg, kammarrättsfiskal
Länsstyrelsen i Värmlands län, förste länsassessor
Ernst & Young Law, affärsjurist
Ahlford Advokatbyrå, advokat  

Lena Kvillerud

Advokat, delägare

E-mail: lk@karlstadahlford.se
Mobil: 070-604 14 45
Direkt: 054-19 53 55

Utbildning/examensår
Uppsala universitet, jur. kand. 1986

Inriktning/kompetensområden
Företagsöverlåtelser, associationsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, tvistelösning, brottmål, arvs- och familjerätt, förvaltningsrätt

Yrkesbakgrund
Kristinehamns tingsrätt, tingsnotarie
Wermlandsbanken/Gota Bank, bankjurist
Retriva Kredit, bolagsjurist
Securum Finans, bolagsjurist
Ernst & Young Law, affärsjurist
Ahlford Advokatbyrå, advokat  
Tingvalla Advokatbyrå, advokat
Ahlford Advokatbyrå, advokat

Marjo Finnerman

Sekreterare, ekonomi

E-mail: marjo.finnerman@karlstadahlford.se
Växel: 054-19 53 50